Menu Close

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนสามารถคลิกที่ link ด้านล่างเพื่อดูรหัสเข้า Google Classroom ในวิชาต่างๆ ได้

ดูเนื้อหาในรายวิชาเทอม 1

  • ตัวอย่างสื่อการสอนครู
  • ตัวอย่างสื่อการสอนครู
  • ตัวอย่างสื่อการสอนครู
  • ตัวอย่างสื่อการสอนครู
  • ตัวอย่างสื่อการสอนครู